i5_logo vit
iStock-1341045277_1

8 MARS 2022

 Ett visuellt projektverktyg
som kan effektivisera

Byggbranschen är en av de mest komplexa och resurskrävande branscherna i världen. Ett byggprojekt kan ta många år från start till slut och innebära många utmaningar för projektledare och alla inblandade parter. Men tack vare teknologisk utveckling och digitalisering, finns det nu verktyg som kan hjälpa till att effektivisera byggprocessen och göra det enklare att samarbeta och kommunicera. Ett sådant verktyg är i5 Solutions projektverktyg.

Projektverktyg kan hjälpa till att minska missförstånd och öka transparensen i kommunikationen mellan alla inblandade parter. Med ett verktyg som i5 Solutions kan projektledare och deltagare i projektet enkelt hålla kontakten med varandra och hålla koll på projektstatus, diskutera frågor och lösa problem.

Verktyg innehåller ett brett utbud av funktioner som är utformade för att göra byggprocessen så enkel och effektiv som möjligt. Dashboardet ger en överskådlig överblick över hela projektet, inklusive tidsplaner, budgetar, resursbehov och förloppet i projektet. Visual boardet gör det enkelt att hålla kontakten med alla inblandade parter och hålla koll på projektstatus. Filhanteringen gör det enkelt att hålla koll på alla dokument och ritningar, och 2D-3D viewer med BIM-funktioner och metadata gör det enkelt att visualisera byggprojektet och hålla koll på alla detaljer.

Ett projektverktyg som i5 Solutions kan också hjälpa till att spara tid och pengar. Genom att effektivisera byggprocessen och göra det enklare att samarbeta och kommunicera, kan projektledare undvika onödiga fördröjningar och kostnadsökningar. Detta gör det möjligt att hålla projektet inom budget och tidplan, och nå målen på ett mer effektivt sätt.

Sammantaget är det många goda skäl att använda ett projektverktyg inom byggbranschen. Ett verktyg som i5 Solutions erbjuder en mängd funktioner och verktyg för att göra byggprocessen så enkel och effektiv som möjligt. Det ökar transparensen i kommunikationen mellan alla inblandade parter, effektiviserar byggprocessen och hjälper till att spara tid och pengar. Det är ett viktigt verktyg för att hålla projektet på rätt kurs och nå målen på ett mer effektivt sätt. 

Fyll i formuläret för en kostnadsfri personlig genomgång av vår plattform.

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig att effektivisera kommunikationen med webbaserad ärendehantering för projektstyrning? ‍

Icon (1)

   Dashboard

Icon (1)

   Visual board

Icon (1)

   Frågor och svar portal

Icon (1)   Filhantering och ritningar

Icon (1)   3D viewer med metadata

NYHETER

Nyheter och uppdateringar

iStock-1341045277_1_NY

Ett visuellt projektverktyg som kan effektivisera
i5_solutions_001

Smart verktyg för byggbranschen
i5_solutions_003

Vill du vara en del av expansionen när I5 Solutions växer?

 

VÅRA SAMARBETSPARTNERS

microsoft
SCIENCES PARK SKÖVDE
regvgl
ulricehamns-sparbank
autodesk
4_AI_Sweden_blk
Almi
connect