i5_logo vit
releasenotes-1

Release Notes

Samlingssida för information om nya funktioner och förbättringar samt vilket datum de släppts. Tack för att ni kommer med förbättringsförslag och rapporterar buggar

Version 2.5.8

2024-05-13

Summeringen av senaste uppdateringar

 • Allmänt

  • Bugg åtgärdat där antalet rader på projekt, medlemmar och notifikationer bara visade 10 rader. Nu går det att använda dropdownen igen
  • Vid skapandet av en uppgift så var det inte möjligt att lägga till huvudansvarig direkt på kortet, fixat så att det är möjligt nu.
Version 2.5.7

2024-05-03

Summeringen av senaste uppdateringar

 • Filsidan

  • Bugg åtgärdad där filstorleken bara visade den senaste filversionens filstorlek på alla versioner. Nu visar den rätt filstorlek per version

 

Version 2.5.6

2024-05-01

Summeringen av senaste uppdateringar

 • Filsidan

  • Vi är nu glada att presentera den efterlängtade trädvyn för mappar på filsidan. Första versionen för detta är nu ute så kika gärna in den och återkom med feedback på förbättringar och buggar.
 • Projektinställningar

  • Bugg åtgärdad där det gick att skapa tomma discipliner och uppgiftsgrupper
Version 2.5.5

2024-04-11

Summeringen av senaste uppdateringar

 • Allmänt

  • Nytt utseende för en användares projektlista men med möjligt att lista projekten i tabellform precis som förut
  • Förfina utseendet av popups i mobil, ipad och web
 • Filsidan

  • Lagt till extra kontrollfråga vid filborttagning
 • Projektöversikten

  • Förfina utseendet av statistikboxar i mobil, ipad och web
 • Projektinställningar

  • Ändra bild för projektet som syns i projektlistan
 • Medlemmar

  • Extra kontroll vilka projektadmin får uppdatera namn på
Version 2.5.4

2024-03-27

Summeringen av senaste uppdateringar

 • Allmänt

  • Uppdaterad vänstermeny för större enheter
  • Mindre buggfixar gällande paginationen
 • Filsidan

  • Fileviewer tar nu upp en större del av skärmen och ska vara bättre anpassad för mindre enheter
Version 2.5.3

2024-03-24

Summeringen av senaste uppdateringar

 • Allmänt

  • Följande filtyper har lagts in som går att ladda upp och använda i systemet: .skp, .nwc, .nwd, .pptx, .dwf
 • Filsidan

  • Vi har nu gjort det enklare att navigera på filsidan. Efter förslag och önskemål har vi nu ändrat så att det är är tydligare vilka mappar som innehåller filer. Om mapp eller någon av dess undermappar inte innehåller filer så är de utrgråade.
Version 2.5.2

2024-03-16

Summeringen av senaste uppdateringar

 • Allmänt

  • Vi har nu lagt till stöd för att kunna ladda upp filmklipp och videos med en maxgräns är 20 mb. Detta gäller filtyperna mp4 och mov. (Apple kör mov och Android kör mp4 för mobilanvändare). Dessa går att ladda upp på tekniska frågor, uppgifter samt bland filer. Vi har även lagt till en fileviewer så att det går att se filmerna direkt i systemet
  • Fortsatt arbete med UI förbättringar gällande responsiviteten för padda och mobil
  • Vi har nu satt en standard på ordningen på knapparna runt om i systemet för att förenkla användarupplevelsen
 • Filsidan

  • Bugg åtgärdad där en mapp gick att radera och vid refresh av sidan så kom mappen tillbaka.
  • Filsöken inkluderar nu sök på alla äldre versioner och inte bara den senaste versionen. Om söken får flera träffar så läggs den senaste versionen överst. Finns det tidigare versioner så visas en varningsruta och du kan se de versioner som finns till denna fil
 • Tekniska Frågor

  • URLer som skrivs i kommentarer visas nu som klickbara länkar
  • URL strukturen för tekniska frågor finns nu på plats
  • Hyperlänken från excel exporten samt länken på uppgiftskortet fungerar nu som de ska efter ändringar. Går nu även att kopiera
  • Vid skapandet av en ny teknisk fråga syns nu vem som skapade kortet samt den som skapade kortet som deltagare direkt efter du sparat
  • Filtren för tekniska frågor om avsändare och mottagare har nu förbättrats
  • Bugg åtgärdad där det gick att spamma spara knappen vid lägga till nya deltagare vilket gjorde att samma deltagare kunde synas flera gånger på kortet.
 • Uppgiftssidan

  • Bytt namn på filterknappen till "Uppgifter där jag är deltagare", samt åtgärdat så att filtret visar alla uppgifter som användaren är deltagare. Mer filterknappar kommer inom kort
  • URLer som skrivs i kommentarer visas nu som klickbara hyperlänkar
  • Hyperlänken från excel exporten samt länken på uppgiftskortet fungerar nu som de ska efter ändringar. Går nu även att kopiera
  • Vid skapandet av en ny uppgift syns nu vem som skapade kortet samt den som skapade kortet som deltagare direkt efter du sparat
  • Bugg åtgärdad där den som skapade kortet kunde välja sig själv i deltagarlistan samtidigt som den blev automatiskt tilldelad som deltagare
  • Bugg åtgärdad där det gick att spamma spara knappen vid lägga till nya deltagare vilket gjorde att samma deltagare kunde synas flera gånger på kortet.
  • Förbättrat startdatum och förfallodatum på uppgiftskorten
  • Drag and drop av uppgiftskort fungerar nu även mellan cross uppgiftsgrupper samt kolumner
  • Efter förbättringsförslag från er har vi nu även lagt till huvudansvarig uppgifter
 • Projektöversikten

  • Det finns nu en excel export för hela projektet som hämtar de exporter som finns tillgängliga. För tillfället hämtar den Medlemmar, Uppgifter och Tekniska frågor
  • Vi har nu påbörjat arbetet med att få fram statistik på projekten. Första draften ligger nu under Projektöversikten men kommer framåt få sin egna sida när vi fått in tillräckligt mycket data att arbeta med. Har du någon statistik du vill se i systemet? Hör av dig så fixar vi det
  • Förbättrat pagineringen för projektöversikten. Vi har nu lagt till en första och en sista knapp för att underlätta listan av projekt när du är involverad i flera
 • Projektinställningar

  • Bugg åtgärdad där sorteringen gick på namn och inte sorteringsnumret. Detta är nu åtgärdat
 • Medlemmar

  • Förbättrat pagineringen för medlemmar. Vi har nu lagt till en första och en sista knapp för att underlätta listan av medlemmar när många medlemmar deltar i projektet
 • Notifikationer

  • Förbättrat pagineringen för notifikationer. Vi har nu lagt till en första och en sista knapp för att underlätta listan av notifikationer
Version 2.5.1

2024-03-04

Summeringen av senaste uppdateringar

 • Allmänt

  • Fortsatt arbete med UI förbättringar gällande responsiviteten för padda och mobil
  • Tidigare har det hetat kolumner för uppgifter och tekniska frågor, vi har nu bytt till benämningen status
  • Headern men menyalternativ samt vänstermenyn är nu fasta punkter och hänger med vid scrollande
 • Filsidan

  • Multitaggar! Taggar har nu uppgraderats efter efterfrågan. Färgen har ändrats till grönt och multitaggar kan nu användas, space/mellanslag är vad som gör att det delas upp i olika taggar.
  • Ett problem uppstod vid editering av namn och knappen för spara, där namnet försvann. Detta är nu åtgärdat
  • Vi har nu förenklat att ladda upp filer via telefonen!
 • Tekniska Frågor

  • Vid skapandet av en teknisk fråga blir det nu standard att förfallodatum sätts 2 veckor framåt i tiden.
  • Bifogade filer kan nu förhandsvisas på kortet, bland annat bilder. Fler filtyper kommer framåt
 • Uppgiftssidan

  • Statusarna "Att kontrollera" och "Publicerat" har nu ändrats till "Granska" och "Klart"
  • Bifogade filer kan nu förhandsvisas på kortet, bland annat bilder. Fler filtyper kommer framåt
  • En bugg kom med i senaste releasen för Excelexporten med namn och prioritet. Åtgärdat
Version 2.5.0

2024-02-28

Summeringen av senaste uppdateringar

 • Allmänt

  • Ett par mindre uppdateringar och förbättringar av gränssnittet på flertal sidor, anpassning av profilbilder på mindre enheter
  • Vid användning av förbättringsförslaget gick det inte att skicka ytterligare ett förslag direkt, detta är nu åtgärdat
  • Vi kommer framöver vara mycket snabbare på att lägga upp nya projekt åt er, mycket som automatiserats
 • Filsidan

  • Förbättrat navigationen mellan mappar, det går nu att använda knapparna för bakåt och framåt i webbläsaren
  • Åtgärdat en bugg, stängt av navigering genom klick på en mapp samtidigt som en mapp är i editeringsläge
  • Bugg åtgärdad där markeringen av mappar hängde kvar i navigeringen mellan mappar.
  • Stängt av navigering vid klick på en mapp samtidigt som en mapp är i editeringsläge
 • Projektinställningar

  • Vi har nu lagt till ett nytt menyalternativ för projektinställningar. Ni kan nu administrera era uppgiftsgrupper. Vill ni kunna administrera något mer? Hör av er till oss så fixar vi det! Näst på tur är att kunna administrera dicipliner
 • Tekniska Frågor

  • Vi är nu glada att kunna presentera första versionen av den nya sidan Tekniska Frågor som efterfrågats. Här kan ni lägga till de frågor som finns i era projekt som behöver besvaras. Har ni tips på förbättringar så hör av er till [email protected]
  • Excelexport för Tekniska Frågor i projektet
 • Uppgiftssidan

  • Information om filer kom inte ut i excelexporten för uppgifter, detta är nu åtgärdat
  • Bugg åtgärdad där antalet filer och kommentarer inte uppdaterades direkt på uppgiftskorten
  • Standard förfallodatum har nu ändrats till två veckor framåt i tiden, tidigare var samma dag
  • Den som skapar uppgiften blir nu automatiskt en deltagare på uppgiften som skapades
  • Bugg åtgärdad där länken på uppgiftskortet inte fungerade som det skulle med URLen
  • Vi har nu lagt in en text och åtgärdat en bugg där ett uppgiftskort som är privat måste ha minst en deltagare för att kunna vara privat
  • Byte av status och sparaknappen lirade inte fullt ut, detta är nu åtgärdat
 • Projektöversikten

  • Vi har nu lagt in en karusell som fungerar som ett bildspel, framåt kommer ni kunna lägga in era egna bilder på projektet här
Version 2.4.1

2024-02-07

Summeringen av senaste uppdateringar

 • Allmänt

  • Fixat att URLen som länkas/delas behålls även efter inloggning. Användare landar därmed på URLen direkt och inte på projektöversikten som tidigare
  • Logga ut-knappen finns nu endast i menyn under profilbilden. Du når den klickar på din profilbild
  • Långa mappnamn syns i helheten när du håller över texten
 • Filsidan

  • Vi är nu glada att meddela att 3D viewern kan nu hantera multifiles (välj flera filer som du vill viewa tillsammans)
  • 3D viewern kan nu även hantera Levels
  • Shadows är nu borttagna i 3D viewern
  • Modalen blir nu fullskärm (Gäller främst ipad och mobil)
 • Medlemmar

  • Delat upp inbjudningsmailet så att ny användare inte får samma som existerande användare. För att göra det enklare och tydligare
  • Länkens giltlighetstid i inbjudningsmailet har ökats från ett dygn till en vecka för att underlätta uppstartningsfasen
  • Bugg åtgärdad för scenariot där en ny medlem inte hade en satt diciplin
 • Uppgiftssidan

  • Bugg åtgärdad där deltagare inte uppdaterades på boarden korrekt vid flytt av uppgiftskort
  • Bugg åtgärdad där lägga till deltagare på en uppgift och spara knappen inte fungerade korrekt
Version 2.4.0

2024-01-28

Summeringen av senaste uppdateringar

 • Allmänt

  • Ett par mindre uppdateringar och förbättringar av gränssnittet på flertal sidor
  • Förbättringsförslagets funktion har förbättrats
  • Vänster menyn har fått en uppdatering på designen
 • Profilsidan

  • Vi kan nu berätta att det finns en profilsida där du som användare kan editera din information samt ladda upp en profilbild
  • En standardprofilbild har nu tagits fram vilket visar användarens initialer i en slumpmässig färg. Denna kommer genereras på användaren vid nästa inloggning.
 • Filsidan

  • Spärren att viewa och ladda ner äldre versioner är nu borttagen. Nu kan ni ladda ner och viewa alla versioner.
  • Åtgärdat en bugg vid uppladdning av flera filer.
  • Benämningsförändringar på rubriker
  • Mailet som skickas vid val av notifiera valda medlemmar vid uppladdning av nya filer har uppdaterats
  • Ny design på mappar implementerad
 • Medlemmar

  • Benämningsförändringar på rubriker
  • Profilbild eller den autogenererade standardprofilbild syns nu vid varje medlem
 • Uppgiftssidan

  • Vi har nu lagt till möjligheten att viewa jpeg, png och pdf filer direkt på uppgiftskortet
  • På uppgiftskortet i uppgiftsboarden syns nu antalet kommentarer som finns på uppgiften
  • Profilbild eller den autogenererade standardprofilbild syns nu vid varje medlem på uppgiftsöversikten samt inne på kortet.
  • Åtgärdat en bugg där en borttagen medlem gick inte att lägga till som medlem igen medans kortet var öppet
  • Åtgärdat en bugg där kommentarer och medlemmar uppdateras inte på boarden
Version 2.3.0

2024-01-19

Summeringen av senaste uppdateringar

 • Allmänt

  • Fortsatt arbete med UI förbättringar gällande responsiviteten för padda och mobil
  • Förbättringar på förbättringsförslaget
  • Tekniska förbättringar samt buggfixar för Databasen
  • i5 loggan uppe i vänstra hörnet fungerar nu som en hemknapp. Hade en bugg i sig tidigare
  • Förbättringar på pagininering runt om i systemet, nu synligt på vilken sida som du befinner dig på samt bättre flöde
  • Uppdaterat mailet vid notifikation av nya uppladdade filer. Nu visas hela mappvägen
  • Vi har nu lagt till en stavningskontroll i systemet som ska hjälpa användarna (Kan vara din webbläsare som behöver ställas in med)
 • Filsidan

  • Vid upp- och nedladdning av filer går det nu att fortsätta navigera på i5 och upp- och nedladdningen körs i bakgrunden
  • Ned- och uppladdningsbar som följer med även om användaren navigerar till andra sidor inom i5
  • Att skapa ny mapp har blivit mycket enklare! Du väljer nu skapa mapp och får alternativen skapa Mapp eller Filmapp.
 • Medlemmar

  • Det går nu att exportera listan på medlemmar till en excel
  • Disciplin/Yrkesroll finns nu att lägga till på varje medlem utifrån en lista
  • Telefon går även nu att lägga till och editera på användare
  • Det går nu att editera för- och efternamn på medlemmar
  • Företag går även nu att lägga till och editera på användare
 • Projektöversikten

  • Separerat projektnamn och projektnummer i listan för att få tydlighet
 • Uppgiftssidan

  • I lägg till deltagare på uppgiftskortet syns nu även företag på användaren och är sökbar
Version 2.2.1

2024-01-14

Summeringen av senaste uppdateringar

 • Allmänt

  • Finns nu ett bildspel som rullar på projektöversikten
  • Stora UI förbättringar gällande responsiviteten för padda och mobil samtliga sidor
  • Förbättrat inloggningsflöde
  • En feedback-knapp (lamp) tillagd i toppen av sidan. Dela gärna med er av idéer och feedback
  • Uppdaterat till .net8 för förbättrad teknologi och utvecklingsmöjligheter
 • Uppgiftssidan

  • Förbättrat så att uppgifter uppdateras mellan användare i realtid
Version 2.2.0

2024-01-04

Summeringen av senaste uppdateringar

 • Allmänt

  • Förbättrat inbjudningsmailet
  • Förtydligat datapresentering med hjälp av färg på varannan rad
  • Lagt till länk till Integritetspolicyn när man skapar en ny användare
  • Minskat sidomeny en aning ifall man har hög skärmupplösning (större än 1200px)
  • Fixat småbuggar på uppgiftsidan och projektöversikten
  • Ett par mindre uppdateringar och förbättringar av gränssnittet på flertal sidor
 • Filsidan

  • Adderat möjlighet att sätta tagg på fil
  • Sökning av filer går nu också att göra på filens tagg
  • Det går nu flytta fil mellan mappar
  • Standardtexten vid filnotifieringen kommer nu användas i mailet om man inte fyller i en egen text
  • Mappar och filmappar kan nu blandas som användaren önskar
  • Det går nu att editera mappnamnen
 • Medlemmar

  • Lagt till epost och företag som sökbara fält när man söker efter medlemmar
  • Släckt editeringsknappen ifall användaren har högre roll än dig själv
Version 2.1.1

2023-12-20

Summeringen innehåller uppdateringar från version 2.1.0 och 2.1.1

 • Allmänt

  • Ett par mindre uppdateringar och förbättringar av gränssnittet på flertal sidor
  • Många mindre buggar som blivit åtgärdade
  • Standard profilbild är uppdaterad
 • Filsidan

  • Navigeringen har uppdaterats för att enklare navigera sig mellan mapparna
  • Möjlighet att skicka notis över e-mail för uppladdade filer
  • Beskrivning kommer med när ny version av fil ska laddas upp
  • Validering som hindrar uppladdning av tom fil (0 kb)
 • Roller är nu på plats

  • Användare är nu uppdelade som användare, super user eller admin
  • Det innebär att de flesta funktioner nu är låsta för en vanlig användare
  • Admin och super user har man möjlighet att lägga till, ta bort och editera användare
  • Som admin och super user har man full möjlighet till att skapa och editera inom sina projekt
 • Uppgiftssidan

  • En möjlighet att söka på medlemmar man vill koppla till en uppgift
  • Privata kort aktiverade
  • Visa endast mina kopplade kort ska nu fungera korrekt
  • Utökat med vem som skapade kortet, utöver existerande vem som gjorde senaste ändringen
  • Ett par ändringar i gränssnittet för att ge bättre överblick
  • Markering av uppgift som är nära deadline visas som orange
Version 2.0.2

2023-12-02

Summeringen innehåller uppdateringar från version 2, 2.0.1 och 2.0.2

 • Releaseinformation som går att se i webben

 • Allmänt

  • Visa olästa notifikationer i toppmenyn
  • Samlingssida för alla notifikationer
 • Design är moderniserad. Det innefattar bland annat

  • Enklare navigering
  • Anpassningar för att fungera på mobil och surfplatta
 • Kodbasen är totalrenoverad

  • Flyttade lagrad data från europa till Sverige
  • Förbättrad prestanda vid uppläsning och nedsparning av data och filer
  • Avlasta servern från hårt tryck vid större filer
  • Uppdaterat 99% av alla paket till senaste versionen för ökad säkerheten, prestanda och funktionalitet
  • Förbereda systemet för hantering av flera kunder

Sidan uppdaterades löpande

Fyll i formuläret för att beställa eller för en kostnadsfri personlig genomgång av vår plattform.

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig att effektivisera kommunikationen med webbaserad ärendehantering för projektstyrning? ‍

Icon (1)

   Dashboard

Icon (1)

   Visual board

Icon (1)

   Frågor och svar portal

Icon (1)   Filhantering och ritningar

Icon (1)   3D viewer med metadata

NYHETER

Nyheter och uppdateringar

iStock-1341045277_1_NY

Ett visuellt projektverktyg som kan effektivisera
i5_solutions_001

Smart verktyg för byggbranschen
i5_solutions_003

Vill du vara en del av expansionen när I5 Solutions växer?

 

Våra samarbetspartners

microsoft
SCIENCES PARK SKÖVDE
regvgl
ulricehamns-sparbank
autodesk
4_AI_Sweden_blk
Almi
connect