By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.
Projektering

Var med och effektivisera byggbranschen modernaste projekteringsplattformen.

October 22, 2021

Vill du vara en del av expansionen när I5 Solutions växer?

I5 Solutions effektiviserar byggprojekt.

Projektledning inom byggbranschen är mycket komplex och tidskrävande. Det är ofta där projektet kan fallera och göra att projektet blir mindre lyckat än vad som tänkt. Projektledare måste hantera en mängd olika faktorer, både vad gäller tidsplaner, personal och inköp, vilket kan få projektet att dra ut på tiden och bli olönsamt. Vi vill bidra till att utveckla en modern projektmetodik där man kan skära ner på tiden genom att bara fokusera på de väsentliga faktorer som behövs för att projektet ska bli framgångsrikt.

i5 solutions är en webbaserad plattform för byggbranschen som ger transparens i kommunikationen mellan byggherren, byggföretag samt projektörer och alla inblandade i projektet genom hela byggprocessen. Denna plattform är skapad för att spara tid och kostnader, samt för att ge ett mer effektivt sätt att hantera projekt och öka lönsamheten.

Vill du vara med och utveckla projektverktyget och är verksam inom byggbranschen?

Just nu söker vi företag som är intresserade av att testa plattformen för att gemensamt utveckla verktyget. Det skulle vara fantastiskt att arbeta med ett företag som är verksamt inom byggbranschen. Om du eller någon du känner är intresserad av att utveckla projektmetodiken i branschen så pratar vi gärna med dig och tar reda på hur vi kan börja diskutera hur denna tjänst kan fungera för din organisation. Skicka gärna ett mail till hello@i5-solutions.com eller ring oss på: +46(0)33136330.

Vill du vara en investerare i en spännande bransch med stora möjligheter?

Vi har arbetat hårt för att plattformen ska ge användare den bästa möjliga upplevelsen. På kort tid har vi utvecklat många viktiga funktioner som vi är stolta över att kunna presentera. Men vi haren lång bit kvar. Nästa steg i vår resa är att lägga till fler funktioner och utveckla plattformen för att kunna leverera ännu mer värde till användarna. Dessa förbättringar är något vi ser fram emot att skapa, men det kräver engagemang och kapital.

Om du funderar på att investera i ett projekt så söker vi just nu personer som vill hjälpa till att utveckla en modern projektmetodik. Vill du vara med på denna spännande resan och bidra till att effektivisera byggprojekt? Kontakta oss idag så tar vi ett förutsättningslöst möte.

tel: +46(0)33136330

Mail: hello@i5-solutions.com

Kontakta oss