By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.

Smart verktyg för byggbranschen

February 13, 2022

Idag finns det stora utmaningar i byggbranschen, inte minst professionella utmaningar som tillhör yrket men också de problem som uppstår runt omkring projekten i sig. Målet med i5-Solutions är att vara det mest kraftfulla och effektiva verktyget som finns tillgängligt för att enkelt och smidigt effektivisera projekteringen för både stora som små företag inom byggbranschen.

>> Bok ditt projekt redan idag

Webbaserad projekteringsplattform

Med i5-Solutions behöver fastighetsbolag inte längre oroa sig för att bli lämnade kvar i byggdammet. Idag läggs många hundratusentals kronor på ineffektiva och tidskrävande metoder där det lätt uppstår flaskhalsar och andra friktioner–pengar spenderas helt i onödan, vilket i5-Solutions lätt kan motverka. I5-Solutions digitaliserar hela byggprocessen och inför en transparens i kommunikationen för alla inblandade. Allt finns samlat på en och samma plats.

>> Bok ditt projekt redan idag

Kontakta oss