By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.
Byggbranschens fallgropar

Så överkommer du byggbranschens fallgropar

April 6, 2022

Byggbranschen är en av de största industrierna i världen. Nya anläggningar och infrastruktur är väsentliga för vår samhällsutveckling. Byggbranschen har dock ställts inför många utmaningar under de senaste decennierna. Ett byggprojekt tar ofta många år, från start till leverans, och är extremt resurskrävande. Tack vare digitaliseringen har byggprocesser förenklats, men fortfarande finns det processer som kan effektiviseras ytterligare. 

Byggbranschen den mest digitaliserade industrin i världen

Ett byggprojekt är en mycket komplex process. Byggbranschen är faktiskt en av de mest digitaliserade industrierna i världen och digitaliseringen har gjort det lättare att designa byggnader i snabbare takt, med lägre kostnad och bättre kvalitetssäkring. Trots det så finns det fallgropar i själva projekthanteringen som är lätta att fastna i, om du inte har rätt verktyg.

i5 Solutions har utvecklat ett verktyg för att göra byggprocessen smidigare; en kraftfull webbaserad plattform som ger transparens i kommunikationen mellan byggherren, byggföretag, samt projektörer och alla inblandade i projektet genom hela byggprocessen. Låter det för bra för att vara sant? Fortsätt läsa!

Byggprojektets komplexa process

Ett byggprojekt omfattar oftast tre huvuddelar, väldigt förenklat:

 • Projektering
 • Produktion
 • Förvaltning

Som vilket projekt som helst, eller? Det som skiljer byggprojekt åt är att det är många intressenter, beställare, leverantörer, budgetar och tidsplaner att ta hänsyn till. Projektledningen blir därmed mycket komplex och tidskrävande. Projektledaren måste hantera en mängd olika komplexa faktorer. Minsta lilla fallgrop kan få projektet att dra ut på tiden och bli väldigt kostsamt. Vanliga fallgropar i ett byggprojekt kan vara:

 • Kommunikationsfel
 • Ineffektiv processplanering
 • Låg nivå av digitaliseringskunskap

Så, hur löser vi dem?

Modernt projekteringsverktyg för byggbranschen

i5 solutions är en webbaserad plattform för byggbranschen som ger transparens i kommunikationen mellan byggherren, byggföretag, samt projektörer och alla inblandade i projektet, genom hela byggprocessen. Det digitala verktyget är skapat för att spara tid och kostnader, samt tillhandahålla ett mer effektivt sätt att hantera projekt och öka lönsamheten.

i5 solutions vill bidra till att utveckla en modern projektmetodik där man kan skära ner på tiden genom att bara fokusera på de väsentliga faktorer som behövs för att projektet ska bli framgångsrikt. Funktioner som plattformen innehåller är:

 • Dashboard
 • Visual board
 • Frågor svar portal
 • Filhantering och ritningar
 • 3D viewer med metadata
 • 2D-3D viewer med BIM funktioner

Eliminerar flaskhalsar och skapar struktur

Med i5 solutions projektstyrningsverktyg ökar du tydligheten genom hela byggprojekteringen och processen. Du kan binda ihop alla aktörer under samma tak och få en transparent struktur i byggprocess och eliminerar flaskhalsar. i5 solutions skapar struktur och möjliggör att hålla kontroll över dina projekt oavsett erfarenhet.

i5 Solutions är en kraftfull plattform som är enkel och pedagogisk att använda. Med smarta och lätta applikationer får du en visuell processhantering som underlättar teamarbete, ökar transparensen och minskar flaskhalsar. Plattformen utgår från en enkel, molnbaserad metodik med användarvänlig layout med drag-and-drop-funktion, automatisk versionshantering och exportfunktion.

 

Vill du upptäcka marknadens modernaste plattform för projekteringsmetodik för byggbranschen? Börja med att boka en demo!

Boka en demo av i5 Solutions >>

Kontakta oss