By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.

Nordbygg 2022

February 11, 2022

i5 solutions kommer vara på plats @Nordbygg 2022, året viktigaste byggmöte.

Kom och besök oss i vår monter BG:05.
Vi visar er hur ni kan effektivisera era byggprojekt med vårt projektverktyg.

Ta chansen att testa vårt verktyg innehållande en kraftfull 3D viewer, lätthanterlig beslutlog och kommunikation via fråga/svar online med möjlighet att exportera till Excel.

Vi ses den 26–29 april i Stockholm!

Kontakta oss