By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.

Ett webbaserat projektverktyg för byggbranschen

January 4, 2022

I5 solutions syftar till att göra byggprocessen smidigare. Det är en kraftfull webbaseradplattform som ger transparens i kommunikationen mellan byggherren, byggföretag samt projektörer och alla inblandade i projektet genom hela byggprocessen.

Öka tydligheten genom hela byggprocessen

I5 solutions tillhandahåller resurser för byggare men kan även användas av företag verksamma inom byggbranschen. Plattformen har många funktioner som gör det lättare för användare att samarbeta i projekt.

Projektledare och teamet använder det härverktyget för att kommunicera med varandra mer effektivt genom att skickameddelanden, dela dokument och spåra konversationer. Det hjälper också till att med enkelhet hantera projekten genom att bland annat skapa uppgifter för sig själv eller för sina teammedlemmar. I5 Solutions samlar således alla dessa olika uppgifter på en plats. Resultatet är en strömlinjeformad process som minskar fel och påskyndar produktiviteten.

Vill du veta hur du kan minska onödiga missar och risken för felkommunikation?
Boka din kostnadsfria demo idag >> boka demo


Framtidens projektledning

Projekteringsverktyget hjälper till att minska antalet timmar som slösas på frågor och svar. Detta kommer att tillåta teammedlemmar att arbeta mer effektivt mot det satta målet, vilket skapar stor affärsnytta för bolaget.

Den visuella tavlan är ett digitalt verktyg som hjälper till att hantera projekt genom att organiserauppgifter, vilket gör det lättare för team att samarbeta och dela insikter medvarandra.


Med ett interaktivt projektverktyg online kan ni effektivisera era möten. Verktyget säkerställer att alla deltagare kan få sina frågor besvarade snabbt, få feedback på nya idéer snabbt och få hjälp när de behöver det som mest utan att behöva vänta på någon annan eller resa någon annanstans. Det hjälper dessutom projektledare och teammedlemmar att hålla reda på vad som behöver göras i varje steg i processen.

Minska tiden som slösas på felkommunikation och boka demo du också >> boka demo idag

Kontakta oss