By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.

Ett visuellt projektverktyg som kan effektivisera

March 8, 2022

Visste du att i5solutions är ett visuellt projektverktyg som kan effektivisera era bygg och projekteringsmöten.

I verktyget finns en visuell tavla som hjälper till att organisera uppgifterna, vilket gör att teamet får lättare att samarbeta samt veta vad nästa steg i kedjan är. Det gör det även lättare för teamet att dela problem samt reflektioner mellan varandra.

i5 solutions är ett verktyg som skapar ordning och reda samt struktur. Det hjälper projekt teamet att lägga sin tid på rätt saker samt hålla all kommunikation på ett och samma ställe. Vilket självklart skapar tydlighet och i slutänden pengar för bolaget.

Blir du nyfiken? Vill du veta mer om hur vi kan organisera och skapa tydlighet i din vardag? Kontakta oss gärna för en genomgång av verktyget samt en presentation för hur vi kan underlätta din vardag.

>> Bok ditt projekt redan idag

Kontakta oss