i5_logo vit
Vit med Bilder Bakgrund Allmänt Nyhetsbrev (1)

9 Februari, 2023

En konservativ bransch eller ovisshet om digitalisering

Byggindustrin i Sverige är en av de sektorer som har varit mest konservativ i sin tillämpning av ny tekniker. Trots den stora potentialen för digitalisering att förbättra effektivitet, kvalitet och hållbarhet i byggprocessen har branschen varit långsam i att anamma digitala lösningar. En av de främsta orsakerna till detta är rädslan för förändring och osäkerhet kring nya tekniker.

Endast 40% av byggföretag i Sverige använder digitala verktyg i samma omfattning som andra branscher. Dessutom byggföretag används en mycket låg % av BIM (Building Information Modelling) tekniker, trots att det har visat sig öka effektiviteten och minska kostnaderna i byggprocessen.

Byggbranschen är reglerad av en mängd myndigheter och standarder, och det är därför svårt att snabbt införa nya tekniker och material. Dessa regler kan också göra det svårt att testa nya idéer och tekniker, vilket kan leda till en skeptisk inställning till förändring.

En annan faktor som bidrar till den konservativa inställningen är den konkurrens som råder på byggmarknaden. Företag är oroliga för att investera i nya tekniker och material som kan leda till högre kostnader och därmed mindre lönsamhet.

Byggföretag som använder digitalisering kan oftast vara mer effektiva än de som inte gör det på flera sätt:

Bättre samordning: Digitala verktyg gör det möjligt att samordna alla aspekter av byggprocessen, från planering till genomförande, på ett enklare sätt, vilket leder till en mer smidig och effektiv process.

Minimerad risk för misstag: Med hjälp av digitala verktyg är det lättare att hålla koll på alla detaljer och se till att allt följer planen, vilket minimerar risken för misstag och oönskade förseningar.

Ändamålsenlig information: Digitalisering gör det möjligt att samla och analysera data på ett snabbt och lättillgängligt sätt, vilket leder till bättre beslutsunderlag och snabbare beslutsfattande.

Bättre kommunikation: Digitala verktyg gör det möjligt att kommunicera och samarbeta på ett enklare sätt, vilket leder till bättre samordning och minskad risk för missförstånd.

Således kan det sägas att byggföretag som använder digitalisering har en fördel jämfört med de som inte gör det, eftersom de har möjlighet att arbeta mer effektivt och minskar risken för misstag och förseningar.

Det är därför viktigt att byggbranschen överväger den långsiktiga nyttan av digitalisering och nya tekniker, och tar hänsyn till de utmaningar som förändringar medför. Genom att anamma digitala lösningar och tekniker kan byggindustrin ta stora steg framåt och bli en mer effektiv, hållbar och konkurrenskraftig bransch. Digitalisering kan bidra till ökad effektivitet och högre kvalitet i byggprocessen, samt minskade kostnader och ökad hållbarhet i byggnader.

Det är också relevant att nämna fastighetsbolagen i samband med digitaliseringen inom byggbranschen. Fastighetsbolagen spelar en viktig roll i beslutsfattandet om vilka tekniker och material som används i byggprocessen.

I ett examensarbete från KTH, från 2021 visade att endast 25% av fastighetsbolagen har någon digitaliserings strategi. Vår slutsats är att det finns ett lågt antal av fastighetsbolagen som använder digitala verktyg på grund av ovisshet om digitalisering. Detta även om det kan förbättra hållbarheten och energieffektiviteten i deras fastigheter. Detta trots att digitalisering kan bidra till en mer hållbar och energieffektiv fastighetsportfölj, samt öka värdet på fastigheterna.

Fastighetsbolag som investerar i digitalisering kan ha en högre förvaltningsgrad jämfört med bolag som inte använder digitala verktyg. Detta tyder på att digitalisering kan ha en positiv inverkan på fastighetsbolagens resultat och öka deras konkurrenskraft.

Det är därför viktigt att fastighetsbolagen och byggföretag överväger den långsiktiga nyttan av digitalisering och ser över sina investeringsbeslut. Genom att använda digitala verktyg och tekniker kan fastighetsbolagen och byggföretag förbättra hållbarheten, energieffektiviteten och värdet på sina fastigheter, samt öka sitt förvaltningsråd.

Fyll i formuläret för att beställa eller för en kostnadsfri personlig genomgång av vår plattform.

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig att effektivisera kommunikationen med webbaserad ärendehantering för projektstyrning? ‍

Icon (1)

   Dashboard

Icon (1)

   Visual board

Icon (1)

   Frågor och svar portal

Icon (1)   Filhantering och ritningar

Icon (1)   3D viewer med metadata

NYHETER

Nyheter och uppdateringar

iStock-1341045277_1_NY

Ett visuellt projektverktyg som kan effektivisera
i5_solutions_001

Smart verktyg för byggbranschen
i5_solutions_003

Vill du vara en del av expansionen när I5 Solutions växer?

 

Våra samarbetspartners

SCIENCES PARK SKÖVDE
microsoft
VGReg_RGB
autodesk-3
Almi_Logo_farg 04_RGB
logo_connect
8380-ulricehamns-sparbank-logo-default